Lokale politiek vraagt om een actieve volksvertegenwoordiging. Dat is geen vrijblijvende zaak, ook niet in een versplinterd politiek landschap. Raadsleden hebben het druk. Ze zijn vrijwel dagelijks op pad voor vergaderingen, werkbezoeken, dialoogbijeenkomsten en andere activiteiten; worden uitgenodigd voor congressen, recepties, trainingen en informatieavonden; lezen honderden documenten en hebben daarnaast een sociaal leven, met doorgaans een gezin en een baan.

Met al deze verplichtingen is het moeilijk als fractie een stempel te drukken op de lokale politieke agenda en de besluitvorming in de raad. Veel fracties hebben ruim voldoende inhoud om tot een goed voorstel te komen, maar zijn te klein. Ze hebben niet de tijd het helder op papier te zetten of de leden hebben weinig ervaring met het schrijven van een voorstel. Ook beschikt de fractie lang niet altijd over een fractiemedewerker met voldoende bagage. Kortom: De instrumenten zijn er, maar het ontbreekt aan de mogelijkheden ze optimaal in te zetten.

De initiatieffabriek heeft ruim 15 jaar ervaring in en om het lokaal bestuur. Ze kent de relevante wetgeving en weet hoe het besluitvormingsproces verloopt. Ook weet ze dat het in de politiek niet altijd alleen maar om de inhoud gaat en hoe het is om te opereren op het snijvlak van burger, bestuur en politiek. Ze schreef vele politiek-bestuurlijke notities en adviseerde bij het opstellen van tientallen succesvolle moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Dit steeds op basis van gedegen kennis en ervaring, waar nodig aangevuld met lokaal onderzoek en overleg.

Initiatiefvoorstellen en bespreeknotities

Heeft u als fractie voldoende inhoud, maar op het moment niet de mogelijkheid daar iets mee te doen? Is het tijd uw politieke wensen op de agenda van de raad te zetten? Wilt u aan de slag met een eigen initiatief of een idee van de straat? De Initiatieffabriek werkt uw initiatieven uit tot een helder voorstel voor de raad. We maken daarbij gebruik van een netwerk van specialisten en doen zonodig nader onderzoek. Kortom: Neem contact met ons op en wie weet prijkt uw voorstel al over enkele weken op de akkoordlijst van de besluitvormende raadsvergadering.

Moties en amendementen

Het schrijven van een motie of amendement is werk voor specialisten. U wilt niet nat gaan op een foutieve of onvoldoende scherpe formulering. Heeft u alle informatie en weet u hoe de bevoegdheden liggen? Welke argumenten gebruikt u wel en niet? Moeten die dan ook allemaal in uw motie, of neemt u ze mee in uw betoog? De initiatieffabriek was betrokken bij de formulering van tientallen succesvolle moties en amendementen in verschillende gemeenten. Twijfelt u of denkt u dat er meer in zit, neem contact met ons op.

Politiek-bestuurlijk en inhoudelijk advies

Als lokaal politicus weet u maar al te goed wat de waarde is van een goed en onafhankelijk advies. De politiek-bestuurlijke omgeving is een gevoelige en de Nederlandse politiek is er één van coalities. Soms heeft u vooral als doel een politiek statement te maken, andere keren ruikt u dat er meer in zit en doet u water bij de wijn om het eruit te halen. De Initiatieffabriek heeft kennis van relevante wetgeving, is breed onderlegd en heeft ruime ervaring in de politiek-bestuurlijke arena. Onze adviezen zijn dan ook specifiek gericht op lokale politieke fracties met ambitie.

Ondersteuning voor lokale politieke fracties

Soms is het lokale politieke werk niet in één advies te vatten. U komt als fractie nieuw in de raad of heeft een bepaald dossier dat langere tijd de aandacht vergt. Misschien is uw fractiemedewerker enige tijd niet beschikbaar en komen de drukke maanden van voorjaarsnota of begroting eraan. Dan kan uw fractie wel wat extra handen gebruiken en is het prettig om te weten dat die ook beschikbaar zijn. De Initiatieffabriek weet wat het is om politiek actief te zijn en in een fractie te opereren. We helpen u graag uw lokale ambities waar te maken.